Kalle runristare Foto: Malin Rikardsdotter Lagerkranz

Världsarvsområdet Drottningholms slottsmiljö
med slott, teater, Kina slott och park

Drottningholms slott började byggas 1662 efter det att det första slottet på platsen förstörts av en brand. Arkitekt var Nicodemus Tessin d.ä. Slottet bebos idag av vårt kungapar Carl XVI Gustaf och drottning Silvia. www.kungahuset.se
Drottningholms Slottsteater, Drottningholm
Teatern byggdes 1766 och har ett handdrivet, ursprungligt scenmaskineri som än idag används. Varje sommar spelas opera av världsklass här. www.dtm.se
Kina slott, Drottningholm Det lilla lustslottet Kina slott, en födelsedagsgåva till drottning Lovisa Ulrika, förenar den europeiska rokokon med exotiska stildrag från Kina. www.kungahuset.se


Världsarvsområdet Birka och Hovgården

Birka
Birka anlades i mitten av 700-talet och blev en viktig knutpunkt för handel och hantverk i Östersjöområdet. Under säsongen 2007 kan man följa arkeologer på Birka i deras spännande arbete med att spåra historien www.raa.se/birka
Historisk Vandring med Kalle Runristare, Adelsö
En Historisk Vandring tar sin början på 700-talet och slutar först i medeltiden då kung Magnus Ladulås håller sitt viktiga ”Alsnu möte” i slottet Alsnöhus. Med inlevelse och stor kunskap i det vikingatida samhället, och framförallt den vikingatida kungsgården med sin nära 1000 år gamla runsten, ger Kalle Runristare dig en garanterat minnesvärd dag.
Det går också att utöka den Historiska Vandringen med besök till Birka - se hela Världsarvet på samma dag! www.runristare.se
Guideturer på Adelsö
Adelsö Hembygdslag erbjuder guideturer för grupper och enskilda på världsarvsområdet Hovgården, vid hembygdsmuseet Uppgården och på många andra historiskt intressanta platser. www.adelso.se


övriga områden

Ekebyhovs slott, Ekerö
Ekebyhovs slott är en fantastisk herrgårdsbyggnad i trä, vilken fältmarskalk Carl Gustav Wrangel lät uppföra på 1670-talet. slottet finns en unik och sällsynt vacker park med märkliga växter samt bokskog.
Guidning av slottet: 08-560 392 01, 073-958 05 88
Guidning av parken: 08-560 316 39
Svartsjö - Sveriges första rokokoslott, Färingsö
Slottet, som uppfördes på 1730-talet, är som Sveriges första rokokobyggnad en milstolpe i svensk arkitekturhistoria. Idag lever slottet upp igen med mat, musik, möbler, design, visningar och utställningar. www.svartsjoslott.se
“Helgö - den gåtfulla ön”, Helgö
Följ med på en spännande familjevisning - arkeologen Linda Wåhlander berättar om platsen, fynden, livet under järnåldern och om gudar och myter. Helgösamhället, där man funnit alltifrån en Buddastaty till en dopskål från Egypten, grundades till och med före det mer kända Birka. 070-256 23 38
Visningar av Fornstigen, Lovö
En 18 km långa Fornstig, som slingrar sig fram mellan fornlämningar, vackra gamla gårdar, trollska skogar och ängsmarker på Lovö.
08-37 45 19
Hogsta gård, Lovö
Visningar av magasinet, bagarstugan och smedjan vid Hogsta.
08-37 45 19


Museer

Bertil Ifwers museum, Solvik, Munsö
En unik samling av bruksföremål och tidskrifter fördelade i åtta rum! 08-560 501 67, 08-560 503 67
Evert Lundquists ateljé, Drottningholm
Den svenska konstnären Evert Lundquist ateljé i Kanton bakom
Kina slott, är numera ett museum. www.kungahuset.se
Museum de Vries, Malmen Drottningholm
En permanent utställning av Adrian de Vries bronsskulpturer från 1600-talets början. www.kungahuset.se
Olle Nordbergs Ateljémuseum, Furulid, Munsö
’’Möt Mälaröarnas Chagall bland änglar, torpare och ensamma hjärtan!’’ I ateljémuséet finns ca 150 oljemålningar, reliefer och skulpturer från 50 års konstnärskap. 08-560 316 97